top of page

Αυτόνομη πλεύση – Αλγόριθμος ΟΖΤ και ΤΝ στην υπηρεσία για μια ασφαλέστερη Ναυτιλία

Καθώς ο JohnMcCarthy είναι ο πρώτος που το 1956 εισάγει τον όρο “Τεχνητή Νοημοσύνη”, το 2015 στο Σαν Φρανσίσκο εμφανίζεται η σε όλους μας γνωστή OpenAI με το chatGPT (openai.com). Παρά την ύπαρξη πληθώρας εταιρειών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που ασχολούνται με την AI, η μεγάλη εξέλιξη γίνεται φέτος το 2023. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν βρίσκουμε από τον διεθνή χώρο τηνMicrosoft να παρουσιάζει το Copilot, μια λειτουργία AI για το Microsoft 365 και τη σουίτα Office αλλά και το AIChat μέσω του MicrosoftBing. Επίσης βρίσκουμε τον ElonMusk με το πολλά υποσχόμενο TruthGPT http://www.Truth2gpt.com . Στην Ελλάδα πάλι το 2023 εμφανίζεται η εταιρεία “Truth2” με βαθειά γνώση στον ναυτιλιακό κλάδο και σημαντικές διεθνείς συμμαχίες στην ανάπτυξη εφαρμογών AI για την ναυτιλία http://www.Truth2gpt.com

Φτάνοντας στην Ναυτιλία και δη στο ευαίσθητο θέμα για μείωση των πιθανοτήτων δημιουργίας ατυχημάτων και απώλειας ζωής από ανθρώπινο λάθος, θα αναφερθώ μέσω του σημερινού μου άρθρου σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες θαλάσσιες μεταφορές. Η Mitsui O.S.K. Η LinesLtd. (MOL), σε συνεργασία με την MOL Techno-TradeLtd., το Εθνικό Ινστιτούτο Ναυτιλιακών Ερευνών της Ιαπωνίας (NMRI) και το Πανεπιστήμιο Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τόκιο (TUMSAT), πραγματοποίησε μελέτη αξιολόγησης και σκοπιμότητας σε ένα προηγμένο σύστημα υποστήριξης πλοήγησης. Η τεχνολογία αιχμής του συστήματος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της αυτόματης πρόληψης σύγκρουσης, θέτοντας τις βάσεις για μια ασφαλή και αυτόνομη πλεύση.

Επανάσταση στην παρακολούθηση πλωτού σκάφους με την βοήθεια του αλγόριθμου “ObstacleZonebyTarget”.

Στον κόσμο της ναυτιλίας και ειδικά στον τομέα της ναυσιπλοΐας και διαχείρισης πλοίων, η επαγρύπνηση των ναυτικών, πέρα από τα υπάρχοντα συστήματα προειδοποίησης για την αποφυγή συγκρούσεων, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο δεδομένου ότι διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια στη θάλασσα. Στην μελέτη αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος«ObstacleZonebyTarget» (OZT), ο οποίος έχει την δυνατότητα ενίσχυσης της ικανότητας των ναυτικών να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους, λαμβάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ενσωματώνοντας δεδομένα από τον προσομοιωτή κινδύνου χειρισμού πλοίου που ανήκει στο NMRI με οριζόντια γωνία θέασης 240°C, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους ναυτικούς να εντοπίζουν αντικείμενα και να καθορίζουν εάν αυτά αποτελούν απειλή για την πορεία του σκάφους.

Εξοπλισμός των πλοίων με έξυπνη τεχνολογία αποφυγής σύγκρουσης

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αποφυγής σύγκρουσης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία και την τεχνογνωσία των αξιωματικών και εν γένει ναυτικών γεφύρας ενός πλοίου. Ωστόσο, το σύστημα υποστήριξης πλοήγησης της ΜOL που αναφέρεται στον παρόν άρθρο, επειδή ενσωματώνειτον αλγόριθμο OZT στα λειτουργικά συστήματα του πλοίου, φέρνει μια επαναστατική αλλαγή αυτοματοποιώντας την πρόληψη σύγκρουσηςκαι αποκλείοντας κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το ανθρώπινο λάθος. Τα πλοία που είναι εξοπλισμένα με αυτήν την τεχνολογία, χρησιμοποιώντας όλη την επικαιροποιημένη πληροφόρηση, μπορούν να εντοπίζουν τις πλέον ασφαλείς περιοχές ναυσιπλοΐας, επιτρέποντας στους ναυτικούς να λαμβάνουν γρήγορες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις για την αποφυγή κινδύνων σύγκρουσης. Η οθόνη προβολής του συστήματος που υπάρχει στην γέφυρα του πλοίου, συμπληρώνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις των πλησιέστερων σκαφών και άλλων τυχόν δηλωμένων επικινδύνων σημείων για την ναυσιπλοΐα, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τις συνθήκες αξιολόγησης και κάθε προσπάθεια πρόβλεψης του κινδύνου για μια πιθανή σύγκρουση.

Βαδίζοντας προς την τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας και την Αυτόνομη Ναυσιπλοΐα

Η συνεργασία μεταξύ της MOL και των εταίρων της συνεχίζει να ωθεί τα όρια της καινοτομίας στην Ναυτιλία. Πολλές από τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης των ερευνητών κατευθύνονται προς την υλοποίηση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας(AR). Ενσωματώνοντας πληροφορίες AIS και ραντάρ, εικόνες κάμερας γέφυρας και προηγμένα συστήματα υποστήριξης πλοήγησης, το μακροπρόθεσμο όραμα είναι να επιτευχθεί μια όσο το δυνατόν πιο ασφαλή αυτόνομη ναυσιπλοΐα και εξάλειψη του κινδύνου σύγκρουσης μέσω της αξιοποίησης τουαλγόριθμου OZT.

Δέσμευση της MOL για ασφαλείς και βιώσιμες λειτουργίες

Η MOL παραμένοντας σταθερά στις πρώτες γραμμές των τεχνολογικών εξελίξεων επιδιώκει ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον λειτουργίες. Το «ISHIN NEXT-MOL SMART SHIP PROJECT», που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016, μπορεί και ενσωματώνει τη δέσμευση της MOL για προηγμένη υποστήριξη για ασφαλή πλοήγηση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πρωτοπορία στο μέλλον της θαλάσσιας ασφάλειας και ναυσιπλοΐας

Με αφορμή την επιτυχή εφαρμογή του προηγμένου συστήματος υποστήριξης πλοήγησης που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο OZT και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, βρίσκουμε σήμερα εταιρείες ικανές να εγγυηθούν μέσω σημαντικών συμμαχιών και προτεινόμενων τεχνολογιών, όπως αυτή της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), μια αξιόλογη πορεία προς ένα ασφαλέστερο, πιο αποτελεσματικό και αυτόνομο μέλλον για τις θαλάσσιες μεταφορές. Καθώς ο κόσμος της ναυτιλίας επενδύει και αγκαλιάζει αυτές τις καινοτόμες λύσεις, το όραμα αυτών των εταιρειών τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, θα αφήσει στο μέλλον αναμφίβολα μόνιμο αντίκτυπο στα πρότυπα ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της Ναυτιλίας.


5 views0 comments

Comments


bottom of page